PROEKO Kalisz

Program
Przepływ

img

Program służy do obliczania natężenia przepływu wody w rzekach lub ścieków w kanałach przy pomocy młynka hydrometrycznego lub łaty wodowskazowej.

Przykłady okien w programie PRZEPŁYW

Szczegóły:

  • Program gromadzi dane z pomiarów przepływu wody lub ścieków. 
  • Oblicza prędkości w poszczególnych pionach pomiarowych oraz sumaryczny przepływ .
    Stosowane są wzory wg. PN-EN ISO 748 "Hydrometria. Pomiar przepływu cieczy w kanałach otwartych. Metody pola prędkości" (metoda zredukowanej liczby punktów).
  • Przedstawia w formie wykresu profil pomiarowy oraz prędkości przepływu. 
  • Drukuje tabele danych i wyniki obliczeń. 

Nowość!

Uwzględnianie są częściowo wypełnione kanały o przekroju okrągłym (rury).Widok okna. Przykład raportu.


Tabele wyników można wyeksportować w formacie RTF, docx lub otworzyć w Wordzie.

Wykres może być zapisany w formacie WMF,JPG ,PNG i potem np. wczytany jako rysunek przez MS Word-a.

Program może pracować w środowisku Windows XP do 11.