PROEKO Kalisz

Programy
dla służb ochrony
środowiska naturalnego

Poznaj naszą ofertę

Programy do modelowania
dyspersji zanieczyszczeń
w atmosferze

Poznaj naszą ofertę

Programy do wewnętrznej
kontroli jakości
prac laboratoryjnych

Poznaj naszą ofertę
Pakiet Operat FV
Autorskie rozwiązania informatyczne

Pakiet OPERAT FB
dla Windows

Pakiet służy do modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym ze źródeł punktowych, liniowych i powierzchniowych zgodnie z metodyką zawartą w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wartości odniesienia niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. nr 16/10).

Więcej
Użytkowników, w tym:
Projektantów
Uczelnie wyższe
Urzędów administracji publicznej
Laboratoriów
Zakładów przemysłowych

Nasze programy

Pakiet Operat FB dla Windows

Operat FB

Program służy do obliczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery na podstawie odczytów z pomiarów manualnych i automatycznych. Każdy pomiar jest związany z zakładem i źródłem emisji. Powiększ okładkę
Program Emisja dla Windows

Emisja

Program służy do obliczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery na podstawie wyników pomiarów manualnych i przyrządami automatycznymi oraz do wydruku raportów zgodnie z obowiązującym wzorcem. Powiększ okładkę
Program Opłaty i Wykazy dla Windows

Opłaty i wykazy

System służy do obliczania opłat za emisję zanieczyszczeń do atmosfery, pobór wody i zrzut ścieków oraz składowanie odpadów. Generowane są wykazy informacji do Urzędu Marszałkowskiego wg obowiązujących wzorów. Powiększ okładkę
Program Krzywa dla Windows

Krzywa

Służy do gromadzenia danych związanych z wykonywaniem w laboratoriach chemicznych krzywych kalibracji oraz wewnętrzną kontrolą jakości pomiarów laboratoryjnych realizowaną przez karty kontrolne. Powiększ okładkę
Program Szacowanie Niepewności Pomiarów dla Windows

Szacowanie Niepewności Pomiarów

Program służy do obliczania niepewności dowolnych pomiarów i analiz, a w szczególności analiz chemicznych oraz pomiarów fizycznych. Obliczana jest złożona niepewność standardowa i niepewność rozszerzona. Powiększ okładkę
Program Analizy Wody dla Windows

Analizy Wody

Służy do gromadzenia wyników analiz wody z uwzględnieniem charakterystycznej dla wodociągów struktury tj. obiektów (studni, stacji uzdatniana) i punktów poboru prób. Dostępne są różne zestawienia i wykresy Powiększ okładkę
Program Prognoza PEM dla Windows

Prognoza PEM

Służy do obliczenia gęstości pola elektromagnetycznego w otoczeniu anten nadawczo-odbiorczych, wytwarzających pola elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości . Powiększ okładkę

1/

Złóż zamówienie

Wypełnij na naszej stronie formularz zamówienia oprogramowania.

2/

Opłać proformę

W ciągu 24 godzin otrzymasz proformę, którą należy opłacić.

3/

Wysyłka

Po otrzymaniu płatności oprogramowanie z kluczem licencyjnym zostanie wysłane pocztą.

Nowości

Zachęcamy do zapoznania się z nowościami i informacjami o ostatnich aktualizacjach oprogramowania. Szczegółowa historia zmian poszczególnych programów znajduje się na odpowiednich podstronach w zakładkach Historia zmian

23 maja 2023

Załączniki xls do raportu

W związku z opublikowaniem zmiany rozporządzenia MKiS „w sprawie formatu dokumentu...” (Dz.Ust. 22 marca poz. 652) dodano w pakiecie "Operat FB" szereg tabel zapisywanych w formacie XLS.

17 stycznia 2023

Wskaźniki emisji

Program "Opłaty Wykazy" oraz moduł "Spalanie" do pakietu "Operat FB" zawierają wskażniki emisji wg. opracowania KOBIZE ze stycznia 2023 r.

15 stycznia 2023

Kalkulator stężeń maksymalnych

Na stronie www.proekors.pl/tools/kalk_Smm znajduje się kalkulator stężeń maksymalnych, do wykorzystania np. przez szkoły czy urzędy.

13 października 2022

Moduł "Technologie"

Do pakietu "Operat FB"został dodany moduł "Technologie" służący do obliczania emisji z procesów technologicznych takich jak np.: spawanie, hodowla czy z pomiarów stężeń w środowisku

5 kwietnia 2022

Wykresy w formacie SVG

Pakiet "Operat FB" eksportuje wykresy w formacie SVG.

23 września 2021

Operat FB - emisja podczas przeładunku

Do pakietu "Operat FB" został dodany moduł do obliczania emisji pyłu podczas przeładunku kruszywa.

4 stycznia 2021

Wzory wyników

Program "Emisja" uwzględnia wzory wyników wg. rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 grudnia 2020 r. "w sprawie rodzajów wyników pomiarów..."

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Kontakt