PROEKO Kalisz

Pakiet
Operat FB

Wróć do podstrony: OPERAT FB

Powiązanie danych emitorów w pakiecie Operat FB

W przypadku występowania serii emitorów o takich samych parametrach i emisji , np. kilkunastu wentylatorów na dachu fermy, można raz wprowadzić dane emitora i emisję dla jednego emitora nazwanego dalej emitorem wzorcowym, a przy każdej zmianie danych program skopiuje je do wszystkich emitorów powiązanych z emitorem wzorcowym - emitorów zależnych.

Przykład:

  • Na dachu jest 10 wentylatorów oznaczonych jako emitory E-14 do E-23. W programie wprowadzono tylko ich współrzędne X,Y , symbole i nazwy.
  • Emitor E-14 zostaje wybrany jako emitor wzorcowy, a E-15 do E-23 jako emitory zależne.
  • Każda zmiana danych emitora E-14 (wymiarów emitora, listy substancji, emisji, składu frakcyjnego pyłu, czasu pracy) spowoduje zapisane takich samych danych do emitorów E-15 do E-23

Widok okna tworzenia powiązań

W przypadku emitorów zależnych zablokowane jest wprowadzanie parametrów i emisji, dane te są kopiowane przy każdej zmianie emitora wzorcowego.