PROEKO Kalisz

Pakiet
Operat FB

Wróć do podstrony: OPERAT FB

Moduł IMap

Moduł służy do pobierania map z serwerów internetowych do wykorzystania w pakiecie Operat FB (oraz dodatkowy moduł w programie Prognoza PEM) jako mapy do wyboru współrzędnych oraz mapy do wykresu izolinii. Ponadto mapy można wykorzystać do znalezienia najbliższej stacji meteorologicznej oraz określenia współrzędnych geograficznych środka układu. Pozwala to na eksport danych emitorów ze współrzędnymi geograficznymi do programu Opłaty i Wykazy oraz wykorzystanie na stronie KOBiZE.

Moduł korzysta z serwisu "Google Maps" lub WMS (ogólnopolskich i powiatowych). Korzystanie z map WMS powinno się odbywać z zachowaniem regulaminu serwisu WMS. Dostępna jest też wersja modułu korzystająca z map Bing, Yandex, Open Street Maps i innych

Po wpisaniu nazwy miejscowości lub adresu program wyświetli listę lokalizacji spełniających te wyszukiwania.

Po kliknięciu przycisku „Wybierz” program otworzy mapę Google z ustawionym środkiem mapy na współrzędne geograficzne dla wybranej lokalizacji.

Jeśli mapa ma być wykorzystana do obliczenia średniej aerod. szorstkości terenu to można zaznaczyć okrąg o średnicy 50*h.

Przykłady map pobranych ze serwerów WMS:

Zarządzanie listą serwerów WMS