PROEKO Kalisz

Pakiet
Operat FB

Wróć do podstrony: OPERAT FB

Różnice pomiędzy wersjami pakietu "Operat-FB" dla Windows

Wyszczególnienie Wersjapodstawowa Wersja profesjonalna
Liczba emitorów do 50 bez ograniczeń
Liczba punktów w sieci do 2 000 do 64 000
(128 000 dla siatki przy drodze)
Liczba okresów obliczeniowych do 24 do 80
Wykorzystanie map w formatach JPEG, BMP, PNG, TIFF do odczytu współrzędnych oraz jako tło wykresu izolinii
Pobieranie map i współrzędnych geograficznych z serwerów Google i WMS
Edycja róż wiatrów, wydruk/eksport rysunków róży
Eksport wykresów w formatach WMF, JPEG, PNG, GIF, PLT
Eksport wykresów jako SVG -
Eksport wykresów w formacie DXF (AutoCAD-a)
Wykorzystanie map z AutoCADa(DWG,DXF) jako tło wykresu izolinii i do odczytu współrzędnych -
Siatka pod kątem -
Ograniczanie obliczeń dla punktów leżących w określonej odległości od drogi -
Nieregularna siatka punktów, leżących wzdłuż drogi -
Nieregularna siatka punktów projektowa przez użytkownika -
Stosowanie algorytmu CALINE3 dla dróg -
Wykres stężeń w poprzecznym przekroju drogi -
Moduł do obliczania emisji pyłu z hałd i składowisk -
Moduł do obliczania emisji ze zbiorników ścieków -
Moduł "Lakiery" do obliczania emisji z malowania na podstawie zawartości składników lonych/td>
Obliczania emisji i stężenia LZO w przeliczeniu na Corg i porównanie ze standardami em.
Kreator dokumentacji - załącznika do opracowania, zawierającego wybrane zestawienia i wykresy -
Obliczanie stężeń dla źródeł liniowych - dróg z automatycznym podziałem na dwa pasy ruchu -
Obliczanie sumy stężeń z wielu zakładów (projektów) Do obliczenia sumy stężeń z wielu projektów (plików .operat) służy aplikacja "Operat zbiorczy FB" -
Wykresy złożone (izolinie kilku substancji na jednym wykresie) -
Eksport wykresów jako shapefile (SHP) -
Emitory wzorcowe i zależne -
Efekty ekologiczne (porównanie emisji z dwóch projektów) -
Podział okresu (i emisji) na kilka części -
Podział sieci obliczeniowej (np. dla długiej drogi) na kilka projektów -
Import współrzędnych z plików SHP -
Eksport do Google Earth -
Emisja z przeładunku materiałów sypkich uproszczona dokładna (ze statystyki róży wiatrów)
Moduł "Technologie" bez zmiennego zużycia w okresach kompletny
Wykorzystanie do obliczania aerod. szorstkości terenu danych satelitarnych: Corine Land Cover oraz Sentinel. -