PROEKO Kalisz

Pakiet
Operat FB

Wróć do podstrony: OPERAT FB

Moduł "Chłodnie Kominowe" do pakietu OPERAT-FB dla Windows

Moduł służy do obliczania wyniesienia spalin algorytmem M.Schatzmana i A.J. Policastro (zawartym w VDI 3784) stosowanym w przypadku chłodni kominowych. Wyniesienie jest wykorzystywane o obliczeniach stężeń w pakiecie Operat FB.

W algorytmie tym wyniesienie jest funkcją odległości od emitora, zależy od warunków meteorologicznych, prędkości, temperatury i wilgotności gazów.

Przykład obliczeń wyniesienia dla różnych stanów równowagi

Widok okna do testowania i walidacji modułu

Wprowadzanie danych w pakiecie Operat

Fragment wydruku wyniesienia gazów