PROEKO Kalisz

Pakiet
Operat FB

Wróć do podstrony: OPERAT FB

Moduł "iMeteo" do pakietu "Operat FB" dla Windows

Moduł służy do pobierania publicznie dostępnych danych - obserwacji meteorologicznych z serwerów IMGW oraz z serwerów płatnych: weatherstack i openweather.

Dane mogą być wykorzystywane do tworzenia róż wiatrów tj. statystyki klas równowagi dla różnych prędkości i kierunków wiatrów .

W internecie dostępne są dane IMGW od lat sześćdziesiątych. Zobacz: dostępne dane
Openweather zawiera dane od lat siedemdziesiatych, weatherstack od 2010 r.

Moduł zawiera bazę stacji meteorologicznych, dla których wyniki obserwacji można pobrać z serwera - w tym informacje o współrzędnych geograficznych oraz dla niektórych stacji- wysokość anemometru.
Ponadto zawiera listę 1000 miejscowości leżących poza stacjami IMGW, dla których róże można utworzyć pobierając dane z weatherstack lub openweather. Więcej

Można utworzyć róże zawierające uśrednione liczby obserwacji dla całego okresu, w którym dostępne są dane, a także róże dla sezonu grzewczego i poza sezonem grzewczym (letniego) oraz róże dla dnia i nocy.

Wszystkie dane użyte do stworzenia róży wiatrów można zapisać do pliku xls i skontrolować wyliczenie klasy równowagi dla każdej obserwacji.

Oprócz tworzenia róż wiatrów moduł umożliwia zebranie niektórych danych statystycznych przydatnych w pakiecie Operat:

  • liczba dni z opadami deszczu - wykorzystywana w module "Samochody" do obliczania emisji z dróg nieutwardzonych,
  • maksymalna prędkość wiatru w porywach. - wykorzystywana do obliczania emisji z hałd i składowisk materiałów sypkich.

Widoki okien:

Przykład pobranej róży wiatrów w oknie programu "Róża Wiatrów"

Porównanie róż wiatrów z katalogu meteorologicznego 1981/1983 z różami utworzonymi przez program iMeteo:

Róża z katalogu meteorologicznego 1981/1983
Róża utworzona przez program iMeteo